Informacja o aktualnych zasadach zapewnienia schronienia i tymczasowej opieki uchodźcom z Ukrainy

W ślad za pismem Wojewody Opolskiego informujemy, że obecnie trwają prace międzyresortowe nad ustawą, która ma uregulować i uprościć różnego rodzaju kwestie związane z wsparciem uchodźców.

Kwestie związane z przyjmowaniem osób przybywających do Polski z Ukrainy, zabezpieczeniem miejsc ich pobytu na terenie naszego kraju oraz udzieleniem pierwszej niezbędnej pomocy koordynowane są przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Osoby, które nie mają zapewnionego miejsca zakwaterowania należy kierować do utworzonego przez Wojewodę Opolskiego punktu recepcyjnego w Domu Studenta „Sokrates” przy ul. Małopolskiej 22 w Opolu, czynnego cała dobę. Umożliwi to tym osobom zapewnienie schronienia i tymczasowej opieki.

Aby uniknąć niepotrzebnego przemieszczania się tych osób, w ich imieniu z Punktem recepcyjnym telefonicznie kontaktować się może koordynator wyznaczony w Urzędu Gminy.

Przed kontaktem z Punktem Recepcyjnym w Opolu pracownik Urzędu Gminy musi sprawdzić czy uchodźca posiada jeden z dokumentów potwierdzających przekroczenie granicy:

  • paszport ze stemplem, potwierdzającym przekroczenie granicy,
  • zaświadczenie Straży Granicznej o przekroczeniu granicy,
  • lub oświadczenie o przekroczeniu granicy RP –

a następnie zgłosić ile osób (z podziałem na kobiety, mężczyzn i dzieci) potrzebuje zakwaterowania oraz przekazać informację, że legitymują się jednym z ww. dokumentów.

Dopiero wtedy koordynator w Punkcie Recepcyjnym wskaże konkretne miejsce, gdzie osoby te mogą zostać umieszczone na dłuższy pobyt.

Więcej informacji odnoście  pomocy dla uchodźców znajdziecie Państwo na stronie: www.ua.gov.pl i www.pomagamukrainie.gov.pl.

Wszystkie osoby, które przybyły od 24.02 z terenu Ukrainy i znajdują się w Gminie Reńska Wieś, oraz osoby, które je przyjęły prosimy o zgłoszenie tego faktu w Urzędzie poprzez oświadczenie o przekroczeniu granicy .
Ma to znaczenie dla działań pomocowych, organizacji nauki dla dzieci, opieki zdrowotnej i innych działań dedykowanych naszym gościom.

Gminy partnerskie

herb herb herb herb herb herb herb
Skip to content