Uwaga rolnicy! Informacje dotyczące zwrotu podatku akcyzowego!

Nabór wniosków o zwrot podatku akcyzowego od 1 lutego 2022 r. do 28 lutego 2022 r.

Wójt Gminy Reńska Wieś informuje, że producent rolny, który chce skorzystać z możliwości odzyskania części pieniędzy wydanych na olej napędowy wykorzystywany do produkcji rolnej może złożyć wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 2022 r. w terminie od 1 lutego 2022 r. do 28 lutego 2022 r.

Do wniosku o zwrot podatku dołącza się:

  • faktury VAT stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2021 r. do 31 stycznia 2022 r.
  • rolnicy posiadający bydło – ubiegający się po raz pierwszy w danym roku o zwrot podatku akcyzowego na dużą jednostkę bydła załączają – informację z ARiMR o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego, w odniesieniu do każdej siedziby stada tego producenta.
  • wypełniony formularz przy ubieganiu się o pomoc inną niż de minimis wraz z załącznikami.

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2022 r. stanowi sumę:

110,00 zł x ilość ha użytków rolnych

oraz

40,00 zł x średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła

Stawka zwrotu podatku akcyzowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w 2022 r. wynosi 1 zł od 1 litra oleju.

Olej napędowy powinien być oznaczony kodem CN 2710 19 43 do 2710 19 48, kodem CN 2710 20 11 do 2710 20 19 oraz kodem CN 3826 00.

Przyznany zwrot podatku akcyzowego wypłacany będzie w terminie od 1 do 30 kwietnia 2022 r., przelewem na rachunek bankowy wskazany we wniosku.

Druki wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej są dostępne w Punkcie Obsługi Interesanta w godzinach pracy Urzędu oraz na stronie internetowej.

Gminy partnerskie

herb herb herb herb herb herb herb
Skip to content