Punkt spisowy w Urzędzie Gminy Reńska Wieś

Urząd Gminy Reńska Wieś zaprasza osoby, które dotychczas nie zostały spisane w Narodowym Spisie Powszechnym 2021 (poprzez samospis lub przez rachmistrza spisowego) do dokonania spisu w Urzędzie Gminy Reńska Wieś.

Na spis do Urzędu Gminy można zgłaszać się codziennie w godzinach pracy Urzędu Gminy.

Osoba zgłaszająca się do spisu musi posiadać numery PESEL wszystkich osób wspólnie zamieszkujących (zameldowanych), a w przypadku osób zameldowanych, a zamieszkujących na stałe za granicą – co najmniej informację o dacie urodzenia i roku wyjazdu danej osoby za granicę.

Ponadto należy posiadać informację o:

  • powierzchni użytkowej mieszkania,
  • roku oddania budynku do użytkowania (w przybliżeniu),
  • w przypadku osób zatrudnionych – zawodzie wykonywanym przez danego członka rodziny, nazwę miejscowości i nazwie ulicy w której znajduje się firma.

Zapraszamy serdecznie!

Gminy partnerskie

herb herb herb herb herb herb herb
Skip to content