Krótko o sesji

Podczas wczorajszej sesji Rady Gminy wysłuchano sprawozdania policji nt. bezpieczeństwa na terenie gminy w 2019 r.. Odnotowano w 2019 roku:
🔴66 przestępstwa (w 40 wykryto sprawców), w tym m.in.: 16 przestępstw w ruchu drogowym – wszystkie wykryte (12 spowodowanych w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego), 16 oszustw (7 wykrytych), 6 włamań (1 wykryte), 8 kradzieży (2 wykryte),
🔴 łącznie 108 zdarzeń drogowych (w tym 4 wypadki),
🔴757 interwencji policji (duży wzrost w porównaniu do poprzednich lat), w tym 114 to były interwencje domowe.
Nie stwierdzono przestępstw z kategorii bójka i pobicie.
Ze strony władz gminy padła prośba o dalsze działania prewencyjne wokół akwenu Dębowa, szczególnie w okresie letnim. Przedstawiciel policji zapewnił też, że mimo licznych dodatkowych obowiązków w związku z epidemią COVID-19, policja stara się realizować swoje zadania prewencyjne, czy patrolowe, w dotychczasowej formie.

Wprowadzono podczas sesji również do budżetu kilka nowych zadań inwestycyjnych na 2020 r.:
🔵Przebudowa ul. Ogrodowej w Długomiłowicach
🔵Przebudowa ul. Chabrowej w Większycach
🔵Przebudowa drogi wewnętrznej w Pokrzywnicy (boczna ul. Młyńskiej)
🔵Wykonanie dokumentacji budowy odcinka ul. Sportowej w Większycach
🔵Adaptacja budynku gminnego w Większycach na przedszkole (zadanie dwuletnie).

Gminy partnerskie

herb herb herb herb herb herb herb
Skip to content