Konsultacje – Program Opieki nad zabytkami Województwa Opolskiego

Urząd Marszałkowski zaprasza organizacje pozarządowe prowadzące działalność statutową w obszarze podlegającym konsultacjom na terenie województwa opolskiego do zgłaszania uwag/propozycji do projektu uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie przyjęcia Programu Opieki nad Zabytkami Województwa Opolskiego na lata 2020-2023.

Szczegóły dotyczące konsultacji do pobrania poniżej:

Termin przeprowadzenia konsultacji: od 22 maja do 5 czerwca 2020 r.

Gminy partnerskie

herb herb herb herb herb herb herb
Skip to content