Przetarg na realizacje zadania pn. Ścieżki pieszo-rowerowej na zamkniętej linii kolejowej

  1. Ogłoszenie o zamówieniu – plik *pdf

2. SIWZ – *pdf*docistotne postanowienia umowy

3. Specyfikacje Techniczne (pliki *pdf) –   – br.mostowa , br.drogowabr.elektrycznakan.deszczowa

4. Przedmiary Robót (pliki *pdf) – br.mostowabr.drogowabr.elektrycznakan.deszczowarozbiórka

5. Dokumentacja techniczna (pliki *pdf):

Gminy partnerskie

herb herb herb herb herb herb herb
Skip to content