Projekt Rocznego Programu Współpracy Gminy Reńska Wieś z organizacjami pozarządowymi na 2020r.

Zarządzenie nr 101/19 Wójta Gminy Reńska Wieś z dnia 24 września 2019r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu Rocznego Programu Współpracy Gminy Reńska Wieś z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020 (pobierz)

Gminy partnerskie

herb herb herb herb herb herb herb
Skip to content