Uwaga Rolnicy! Aktualizacja raportu w sprawie suszy

Państwowy Instytut Upraw Nawożenia i Gleboznawstwa z Puław opublikował aktualizację raportu i map dotyczących suszy.

Najnowsza aktualizacja raportu i map dostępne są na stronach:

http://www.susza.iung.pulawy.pl/tabele/1603062/

http://www.susza.iung.pulawy.pl/mapa-kategorii/

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Reńska Wieś, pokój nr 9, bądź telefonicznie: 77 405 32 27

Wniosek o oszacowanie można pobrać w Urzędzie Gminy, bądź poniżej:

Gminy partnerskie

herb herb herb herb herb herb herb
Skip to content