Posiedzenie Komisji Finansowo- Gospodarczej

Z A W I A D O M I E N I E

Posiedzenie Komisji Finansowo-Gospodarczej 

odbędzie się 1 lipca (poniedziałek) 2019 r. o godz. 1500

w sali nr 4 Urzędu Gminy w Reńskiej Wsi

Porządek obrad

1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie prawomocności;

2. Plan zagospodarowania przestrzennego dla Większyc;

3. Sprawy bieżące;

4. Zakończenie

Gminy partnerskie

herb herb herb herb herb herb herb
Skip to content