Stażysta/stażystka poszukiwany/-na.

Urząd Gminy Reńska Wieś poszukuje chętnej osoby do odbycia stażu na stanowisku pracownik Punktu Obsługi Mieszkańca. Staż może zostać zorganizowany dla osób zarejestrowanych jako osoba bezrobotna,
w ramach limitu i zgodnie z zasadami dotyczącymi organizacji stażu przez Powiatowy Urząd Pracy
w Kędzierzynie-Koźlu.

Wymagania:

  • wykształcenie min. średnie,
  • komunikatywność,
  • uprzejmość,
  • dobra znajomość obsługi komputera,
  • sumienność,
  • łatwość nawiązywania kontaktu,
  • operatywność,
  • zdolności organizacyjne.

Wymagane dokumenty:

  • podanie o staż,
  • CV z dołączoną i podpisaną klauzulą RODO.

Oferty można składać do dnia  24 maja 2024 roku w formie elektronicznej na adres mailowy sekretarz@renskawies.pl, bądź osobiście w siedzibie Urzędu Gminy w Reńskiej Wsi, lub za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Gminy Reńska Wieś, ul. Pawłowicka 1, 47-208 Reńska Wieś.
Dodatkowe  informacje można uzyskać pod numerem telefonu 77 40 53 213.

Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami. Przyjęcie do odbycia stażu nastąpi
po zaakceptowaniu kandydatury przez Powiatowy Urząd Pracy w Kędzierzynie-Koźlu.

Gminy partnerskie

herb herb herb herb herb herb herb
Skip to content