Po sesji inauguracyjnej

Podczas sesji ślubowanie złożyli zarówno nowo wybrani radni, jak i wójt Tomasz H. Kandziora.

Następnie przystąpiono do wyboru przewodniczącego rady, którym ponownie został pan Krzysztof Olszowka. Wiceprzewodniczącymi rady zostali panowie Joachim Majnusz i Krystian Pogodzik.

Wójt Kandziora wygłosił też mowę inauguracyjną:
„Panie Przewodniczący, Wysoka rado, drodzy sołtysi, szanowni państwo,
chciałbym na początku pogratulować nowo zaprzysiężonym radnym objęcia tej zaszczytnej, ale też niezwykle odpowiedzialnej funkcji. I życzyć Wam konstruktywnego, efektywnego sprawowania swojego mandatu, dla dobra Gminy i jej mieszkańców. Chciałbym też życzyć Wam drodzy radni, ale też sobie, w sumie nam wszystkim, jak najmniej nieprzewidzianych, kryzysowych sytuacji, z jakimi mieliśmy sporo do czynienia w minionej kadencji, a które to sytuacje trawią siły i środki, które moglibyśmy spożytkować na codzienną, zaplanowaną prace na rzecz gminy. Chińskie przekleństwo brzmi: Obyś żył w ciekawych czasach. Ja bym sobie i nam wszystkim życzył by ta kadencja była nudna i przewidywalna, ale przez to efektywna i w zaplanowany sposób przepracowana.

Liczę na wsparcie i merytoryczną pracę ze strony rady, owocne dyskusje i konstruktywne decyzje. Liczę na poczucie odpowiedzialności za los i rozwój całej gminy, a nie tylko swojej uliczki, okręgu, czy sołectwa. Ja ze swej strony, podobnie jak w minionych ponad 5 latach, oferuję otwartość na różne stanowiska, chęć osiągnięcia kompromisu, szukanie najlepszych rozwiązań, ale przede wszystkim bezkompromisową, na 150%, w pełni zaangażowaną służbę na rzecz gminy i jej mieszkańców.

Ale efektu nie osiągniemy, jeśli nie będziemy Wszyscy grać do jednej bramki, jeśli nie będziemy budować wspólnoty, którą powinna być gmina, jeśli nie poczujemy wspólnej odpowiedzialności za jej los. Powtarzam to jak mantrę – Gmina to my, wspólnota wszystkich mieszkańców. Nie wójt, rada, Urząd Gminy – tylko my wszyscy. Każdy mieszkaniec na miarę swoich możliwości, może wziąć odpowiedzialność za los naszej gminy. Czy to realizując swoje podstawowe obowiązki, czy to utrzymując ład i porządek wokół siebie, czy to działając
w różnych organizacjach społecznych, czy reagując na bezprawne czy naganne działania ze strony innych.

Jeśli MY wszyscy nie poczujemy odpowiedzialności za los gminy, to najpracowitszy wójt, najmądrzejsza rada, najsprawniejszy urząd gminy na nic się zdadzą. O to Was na początku tej kadencji proszę. Parafrazując klasyka: Nie pytajcie tylko co Gmina może zrobić dla mnie – ale też co ja mogę zrobić dla gminy.

Chciałbym też raz jeszcze podziękować za wsparcie i poparcie, jakiego udzielili mi mieszkańcy w wyborach, ale też za olbrzymi kredyt zaufania, którego postaram się nie zmarnować.

Kończąc raz jeszcze życzę obejmującym dziś swój mandat radnym dobrej, solidnie przepracowanej kadencji, a naszej gminie jak najlepszych owoców naszej pracy”.

Nowa rada gminy kadencji 2024-2029
Od lewej siedzą: Monika Nowak, Ilona Mainka, Ewelina Barteczko, Alicja Kocem.
W środkowym rzędzie stoją od lewej: Jan Plesch, Krzysztof Olszowka, Dawid Urbas, Tomasz Niewiesz, Patryk Flegel, Krystian Pogodzik.
W tylnym rzędzie stojąod lewej: Artur Segrodnik, Adrian Zbroja, Joachim Majnusz, Sebastian Kaboth, Waldemar Krybus, wójt Tomasz H. Kandziora.

Gminy partnerskie

herb herb herb herb herb herb herb
Skip to content