Podatek od nieruchomości

Oczywiście podatki to nic przyjemnego, ale są one ważnym dochodem gminy, który pozwala funkcjonować naszym szkołom, przedszkolom oraz pozwala realizować inwestycje np. drogowe czy kanalizacyjne.

Zbliża się termin zapłaty pierwszej raty podatku od nieruchomości. Można go uregulować:

– przelewem na wskazane w decyzji podatkowej konto,

– w kasie urzędu,

– u inkasenta (z wyjątkiem Poborszowa są to nasi sołtysi).

Dyżury inkasentów poniżej.

Prosimy o terminowe wpłaty, co pozwoli uniknąć późniejszych kosztów upomnień czy egzekucji skarbowej.

Gminy partnerskie

herb herb herb herb herb herb herb
Skip to content