Nabór deklaracji wstępnych uczestnictwa w programie „Ciepłe Mieszkanie”

Gmina Reńska Wieś rozważa złożenie wniosku o dofinansowanie w ramach II edycji programu „Ciepłe Mieszkanie”. W tym celu zbierane są deklaracje wstępne osób fizycznych i wspólnot mieszkaniowych zainteresowanych udziałem w programie.

Cel programu: Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych.

Program „Ciepłe Mieszkanie” skierowany jest:

dla osób fizycznych dla wspólnot
– demontaż nieefektywnych źródeł ciepła na paliwa stałe (tzw. kopciuchów) oraz zakup i montaż źródła ciepła albo podłączenie lokalu mieszkalnego do efektywnego źródła ciepła w budynku,
warunkowo:
– zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,
– stolarka okienna i drzwiową,
– dokumentacja projektową,
– demontaż wszystkich nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe w budynku oraz zakup i montaż wspólnego źródła ciepła do celów ogrzewania lub ogrzewania i cwu,
– zakup i montaż nowej instalacji centralnego ogrzewania i/lub cwu,
– zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,
– zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi, drzwi/bram garażowych,
– zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej,
– dokumentacja: audyt energetyczny, dokumentacja projektowa, ekspertyzy.

Termin składania wstępnych deklaracji: do 26 stycznia 2024 r. do g. 14:oo

Miejsce składania deklaracji: Urząd Gminy w Reńskiej Wsi – pokój nr 9

Dodatkowych informacji można zasięgnąć pod nr tel. 77 405 32 27.

Złożenie deklaracji wstępnej nie jest równoznaczne z udziałem w programie, czy otrzymaniem dotacji.

Szczegółowe informacje o Programie dostępne są na stronie internetowej:
https://czystepowietrze.gov.pl/cieple-mieszkanie/

from to
Aktualności Kalendarz Komunikaty

Gminy partnerskie

herb herb herb herb herb herb herb
Skip to content