Kolejny dzień ze złym stanem powietrza

Kolejny dzień z rzędu mamy do czynienia w Powiecie kędzierzyńsko-kozielskim ze złym stanem powietrza i przekroczeniem poziomu alarmowego (150 μg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu. Osoby cierpiące z powodu chorób serca mogą odczuwać pogorszenie samopoczucia np. uczucie bólu w klatce piersiowej, brak tchu, znużenie. Osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób układu oddechowego mogą odczuwać przejściowe nasilenie dolegliwości, w tym kaszel, dyskomfort w klatce piersiowej, nasilenie się objawów ataków astmy.Podobne objawy mogą wystąpić również u osób zdrowych. W okresach wysokich stężeń pyłu zawieszonego w powietrzu zwiększa się ryzyko infekcji dróg oddechowych. Zalecenia:

  • unikaj intensywnego wysiłku fizycznego na zewnątrz,
  • nie wietrz pomieszczeń,
  • nie zwiększaj zanieczyszczenia powietrza, np. nie pal w kominku.

Gminy partnerskie

herb herb herb herb herb herb herb
Skip to content