„Akcja zima” ruszyła

Podobnie jak w poprzednich latach Gmina Reńska Wieś będzie dbała o zimowe utrzymanie dróg zarówno gminnych, jak i powiatowych. Drogi powiatowe utrzymywane będą w V kategorii standardu zimowego utrzymania dróg, zaś drogi gminne w V kategorii (główne drogi gminne znaczące dla płynności ruchu) i w VI kategorii (boczne drogi gminne bez znaczenia dla płynności ruchu).

Zadanie to, zarówno na drogach gminnych jak i powiatowych, realizować będzie w sezonie 2023/24 Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowa Dawid Majnusz, które dysponuje dla nas 6 pługami i 3 piaskarkami.

Ponadto w newralgicznych miejscach, jak np. skrzyżowania ze wzniesieniem, umiejscowione zostały pojemniki z piaskiem przeznaczone do samodzielnego użycia w przypadku wystąpienia niekorzystnych zjawisk, przed rozpoczęciem prac odpowiednich służb.

Prosimy również mieszkańców, by w przypadku opadów śniegu, nie parkowali samochodów na jezdni drogi, gdyż będzie to uniemożliwiało skuteczne i bezpieczne odśnieżanie. Ma to szczególne znaczenie na wąskich drogach osiedlowych czy drogach „ślepych”.
Zastrzegamy również możliwość odstąpienia od zimowego utrzymania dróg wewnętrznych, czy dojazdów do pojedynczych posesji, lub wykonania na nich prac w ostatniej kolejności (po udrożnieniu głównych ciągów komunikacyjnych).

Apelujemy też do mieszkańców o tzw. „zdrowy rozsądek”, którego nie zastąpią nawet najsprawniejsze służby odśnieżające. W przypadku intensywnych opadów śniegu wyjazdy z domów powinny być ostatecznością i zawsze z zachowaniem daleko posuniętej ostrożności. Również zimowe ogumienie pojazdów jest niezbędne w tym okresie.

Przypominamy też właścicielom posesji o obowiązku utrzymania chodnika przed posesją we właściwym stanie, oraz o usuwaniu nawisów śnieżnych czy sopli zagrażających przechodniom.

Gminy partnerskie

herb herb herb herb herb herb herb
Skip to content