Apel Wójta Gminy

Szanowni Mieszkańcy i Goście,
w najbliższych dniach nasze myśli i kroki kierować będziemy do miejsc spoczynku naszych bliskich.
Tradycyjnie apeluję o racjonalne parkowanie pojazdów wokół cmentarzy i bezpieczne zachowania za kierownicą w obliczu wzmożonego ruchu na naszych drogach. Wykażmy się większą cierpliwością i wyrozumiałością dla siebie nawzajem, szczególnie w sąsiedztwie cmentarzy.

Apeluję również o racjonalne dekorowanie grobów naszych bliskich i nie generowanie większej ilości odpadów, niż to konieczne, oraz o ich sortowanie (jeśli pojemniki stwarzają taką możliwość). Być może część zniczy można wykorzystać ponownie, a te zniszczone można wyrzucić w domu do pojemnika na „odpady zmieszane”, nie zwiększając i tak już dużej ilości odpadów w przycmentarnych pojemnikach (tam gdzie są). Czy to na cmentarzu komunalnym w Reńskiej Wsi, czy to na cmentarzach parafialnych w pozostałych miejscowościach gminy, duże ilości odpadów to z pewnością kosztowny temat dla administratorów nekropolii. Warto się zastanowić, czy nie iść śladem widocznego na wielu cmentarzach wezwania: JEDEN ZNICZ WYSTARCZY.

Życzę bezpiecznych i pełnych refleksji najbliższych dni.

/-/ Tomasz H. Kandziora
Wójt Gminy Reńska WieśGminy partnerskie

herb herb herb herb herb herb herb
Skip to content