Warto głosować

Wybory powinny być świętem demokracji, a głosować powinniśmy z poczucia obowiązku, a nie dla oczekiwanych korzyści. Ale jeśli można połączyć jedno z drugim, to dlaczego nie skorzystać? Rząd ogłosił kilka „zachęt” dla podniesienia frekwencji wyborczej w gminach do 20.000 mieszkańców – takich jak nasza Gmina Reńska Wieś. Dlatego:

  • gmina wiejska, która w naszym powiecie będzie miała najwyższą frekwencję otrzyma 1 mln zł na remont czy termomodernizację remiz strażackich;
  • otrzyma również 1 mln zł na „budżet obywatelski”, gdzie o rozdysponowaniu środków np. na place zabaw, czy inne ważne dla miejscowości inwestycje, zadecydują sami mieszkańcy;
  • dodatkowo jeśli gmina przekroczy 60% frekwencji wyborczej, to otrzyma 250 tys. zł dla kół gospodyń wiejskich, orkiestr dętych i zespołów ludowych (mamy ich trochę w gminie;
  • ale też 250 tys. zł na działalność klubów sportowych

Jak widać skorzystać może nie tylko demokracja, ale również konkretnie mieszkańcy Gminy Reńska Wieś. Dlatego serdecznie zachęcam, by 15 października w jak największej liczbie udać się do lokali wyborczych i oddać swój głos – bez względu na sympatie polityczne.

Gminy partnerskie

herb herb herb herb herb herb herb
Skip to content