Nabór wniosków o zwrot podatku akcyzowego od 1 sierpnia 2023 r. do 31 sierpnia 2023 r. !

UWAGA ROLNICY

Nabór wniosków o zwrot podatku akcyzowego od 1 sierpnia 2023 r. do 31 sierpnia 2023 r.

Wójt Gminy Reńska Wieś informuje, że producent rolny, który chce skorzystać z możliwości odzyskania części pieniędzy wydanych na olej napędowy wykorzystywany do produkcji rolnej może złożyć wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 2023 r. w terminie od 1 sierpnia 2023 r. do 31 sierpnia 2023 r.

Do wniosku o zwrot podatku dołącza się:

  • faktury VAT dokumentujące zakup oleju napędowego w terminie od 1 lutego 2023 r. do 31 lipca 2023 r. – jako załączniki do wniosku o zwrot podatku z niewykorzystanego limitu z I naboru wniosków przysługującego w 2023 r.  (limit na 2023 r. wynosi  110 l/1 ha UR i 40 l/1 DJP bydła);
  • faktury VAT dokumentujące zakup oleju napędowego w terminie od 1 sierpnia 2022 r. do 31 lipca 2023 r. – jako załączniki do wniosku o zwrot  podatku w ramach limitu przysługującego w 2023 r.  w ilości 40 l/1 DJP owiec, kóz i koni oraz 4 l/1 szt. świń;
  • rolnicy posiadający bydło – ubiegający się po raz pierwszy w danym roku o zwrot podatku akcyzowego na dużą jednostkę bydła załączają – informację z ARiMR o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego, w odniesieniu do każdej siedziby stada tego producenta,
  • rolnicy posiadający świnie, owce, kozy załączają – informację z ARiMR o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych świń, owiec, kóz będących w posiadaniu producenta rolnego, w odniesieniu do każdej siedziby stada tego producenta,
  • rolnicy posiadający konie – załączają oświadczenie o średniej rocznej liczbie dużych jednostek przeliczeniowych koni będących w posiadaniu producenta rolnego w 2022 r., w odniesieniu do każdej siedziby stada tego producenta. Składający jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń”
  • wypełniony formularz przy ubieganiu się o pomoc inną niż de minimis wraz z załącznikami.

W II terminie składania wniosków (1-31 sierpnia 2023 r.) stawka zwrotu podatku wynosi:

  • 2 zł/ 1 litr zakupionego oleju napędowego  w okresie od 1 lutego 2023 r. do 31 lipca 2023 r. – do  wysokości niewykorzystanego limitu z I  naboru wniosków na użytki rolne i utrzymywane bydło;
  • 1,20 zł/ 1 litr zakupionego oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia  2022 r. do 31 stycznia 2023 r. – na utrzymywane świnie owce, kozy i konie;
  • 2 zł/ 1 litr zakupionego oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2023 r. do 31 lipca 2023 r. – do  wysokości niewykorzystanego limitu z wynikającego z faktur zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2022 r. do 31 stycznia 2023 r.  –  na utrzymywane świnie owce, kozy i konie.

Dotacje będą wypłacane w terminie 2 – 31 października 2023 r. przelewem na rachunek bankowy wskazany we wniosku.

Druki wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej są dostępne w Urzędzie Gminy w Reńskiej Wsi  oraz na stronie internetowej.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Reńskiej Wsi, pod numerem 77 40 53 223 oraz na stronie internetowej https://www.gov.pl/web/rolnictwo/zwrot-podatku-akcyzowego

Druki:

Gminy partnerskie

herb herb herb herb herb herb herb
Skip to content