Laptopy dla uczniów z rodzin byłych pracowników PPGR – NABÓR UZUPEŁNIAJĄCY

Konkurs Grantowy Cyfrowa Gmina -Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym –„Granty PPGR”  – Oś V. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia – REACT-EU – Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

W związku ze zwolnieniem 3 szt. laptopów mających trafić do uczniów uczęszczający do szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych, których przodkowie (rodzice, dziadkowie, pradziadkowie) pracowali niegdyś
w zlikwidowanym państwowym przedsiębiorstwie gospodarki rolnej (PGR) i zamieszkują w miejscowości objętej PPGR (Długomiłowice, Dębowa, Gierałtowice, Komorno, Naczysławki, Poborszów, Pociękarb, Pokrzywnica, Reńska Wieś, Większyce, Łężce) ogłaszamy dodatkowy nabór chętnych do otrzymania 3 szt. laptopów.

Ze wsparcia mogą skorzystać uczniowie uczęszczający do szkół podstawowych lub ponadpodstawowych, którzy:

1. zamieszkują miejscowości, w których funkcjonowało niegdyś zlikwidowane Państwowe Przedsiębiorstwo Gospodarki Rolnej w gminie Reńska Wieś (Długomiłowice, Dębowa, Gierałtowice, Komorno, Naczysławki, Poborszów, Pociękarb, Pokrzywnica, Reńska Wieś, Większyce, Łężce).

2. są członkiem rodziny (krewnym w linii prostej, tj. rodzicie, dziadkowie, pradziadkowie/opiekun prawny) osoby która pracowała niegdyś w zlikwidowanym państwowym przedsiębiorstwie gospodarki rolnej i zamieszkiwała w miejscowości objętej PPGR.

3. nie otrzymali na własność lub w drodze użyczenia, w roku 2020 oraz roku 2021, komputera stacjonarnego lub przenośnego będącego laptopem zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych lub zwrotu kosztów, lub dofinansowania zakupu tych rzeczy (np. w ramach Zdalnej Szkoły). 


Warunkiem zakwalifikowania do udziału w projekcie jest m.in. złożenie  przez rodzica/opiekuna prawnego dziecka, lub przez pełnoletniego ucznia szkoły ponadpodstawowej następujących dokumentów:
1. Oświadczenie rodzica osoby niepełnoletniej / Oświadczenie osoby pełnoletniej;
2. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych;
3. Dokumentów potwierdzające fakt zatrudnienia w danych PPGR przodka (rodziców, dziadków, pradziadków).

Złożenie dokumentów:

1. Komplet dokumentów można składać w sekretariacie w Urzędzie Gminy Reńska Wieś
– ul. Pawłowicka 1, w terminie do 24 marca 2023 roku (włącznie), w godzinach pracy urzędu.

2. Dokumenty złożone przez rodziców/opiekunów prawnych oraz osoby pełnoletnie zostaną zweryfikowane przez pracownika Gminy, w zakresie poprawności.

3. Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy osobiście, lub pod nr tel 774053211.

4. Wszystkie druki dostępne są na stronie w linkach poniżej:

O przyznaniu laptopów decydować będzie kolejność poprawnie złożonych dokumentów.

Gminy partnerskie

herb herb herb herb herb herb herb
Skip to content