Przebudowa ul.Kozielskiej i Pawłowickiej w Reńskiej Wsi z dofinansowaniem

14 marca br. w Urzędzie Wojewódzkim podpisano umowę dotacyjną w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na przebudowę ul. Kozielskiej i Pawłowickiej w Reńskiej Wsi. Dofinansowanie zadania opiewa na ponad 8 mln zł i stanowi 70% planowanych kosztów inwestycji.

Teraz ruch po stronie samorządu gminnego – wprowadzenie zadania do budżetu przez radę gminy i ogłoszenie postępowania przetargowego. Planowane rozpoczęcie inwestycji to czerwiec 2023, a zakończenie w połowie roku 2024.

Zadanie ma niezwykle szeroki zakres, bo oprócz przebudowy samej drogi, planuje się powstanie ścieżki pieszo-rowerowej od istniejącej już ścieżki „Szlakiem Kolejowym” w kierunku Koźla (do ronda), przebudowę chodników, oświetlenia ulicznego, kanalizacji deszczowej i kanałów technologicznych. Powstać mają też elementy nawierzchni zwalniające ruch – wzniesione przejścia dla pieszych i skrzyżowania. Sama jezdnia również zostanie zwężona, co ma uspokoić ruch i zniechęcić ciężkie pojazdy do poruszania się przez miejscowość.

Gminy partnerskie

herb herb herb herb herb herb herb
Skip to content