Refundacja VAT za gaz z sieci

1 grudnia 2022 r. Sejm uchwalił ustawę o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu. Ustawa przewiduje m.in. dodatek gazowy dla odbiorców paliw gazowych w gospodarstwach domowych.

Komu przysługuje refundacja podatku VAT:

  • gospodarstwu domowemu, które jako główne źródło ogrzewania wykorzystuje kocioł na paliwa gazowe (refundacji podlega VAT od paliw gazowych tj. gaz ziemny wysokometanowy lub zaazotowany, w tym skroplony gaz ziemny oraz propan-butan lub inne rodzaje gazu palnego, dostarczane za pomocą sieci gazowej, a także biogaz rolniczy)
  • źródło ogrzewania zostało wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków CEEB,
  • przeciętne miesięczne dochody, w przypadku gospodarstwa jednoosobowego, nie przekraczają 2100 zł, lub 1500 zł na osobę w przypadku gospodarstwa wieloosobowego.

WAŻNE! O zwrot podatku VAT mogą się ubiegać te gospodarstwa domowe, które używają gazu do celów grzewczych. Nie otrzymają go więc osoby wykorzystujące gaz tylko do gotowania, jak również ci, którzy podgrzewają nim wodę.

Do wniosku należy dołączyć:

  1. fakturę, która dokumentuje dostarczanie paliw gazowych do odbiorcy (faktura rozliczeniowa, nie prognozowana)
  2. dowód zapłaty za niniejszy rachunek.

W przypadku wniosków złożonych od 1 stycznia do 31 lipca 2023 r. obowiązuje dochód z 2021 r. W przypadku wniosków złożonych od 1 sierpnia do 31 grudnia 2023 r. dochód z 2022 r.

Wniosek o refundację podatku VAT składa się na piśmie lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej, nie później niż do dnia 29 lutego 2024 r., lub w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych.

Wnioski są przyjmowane w pokoju nr 9 w Urzędzie Gminy Reńska Wieś, ul. Pawłowicka 1.

Aktualności Kalendarz Komunikaty

Gminy partnerskie

herb herb herb herb herb herb herb
Skip to content