Wnioski o zakup węgla w preferencyjnej cenie

Mieszkańcy Gminy Reńska Wieś od czwartku tj. 17  listopada 2022 r. mogą składać wniosek o zakup preferencyjny paliwa stałego (węgla) dla gospodarstwa domowego. Wnioski będą podlegały weryfikacji – węgiel w preferencyjnej cenie będą mogły kupić od samorządu osoby uprawnione do dodatku węglowego.

Dystrybucja węgla zostanie powierzona podmiotom działającym na terenie Gminy Reńska Wieś, o czym będziemy informować.

Paliwo stałe będzie posiadało odpowiednie certyfikaty świadczące o jakości węgla.
Gmina Reńska Wieś nie ponosi odpowiedzialności za jakość sprzedawanego paliwa stałego.

Warunki zakupu preferencyjnego przedstawiają się następująco:

1.  Proponowane asortymenty to groszek, orzech oraz kostka (węgiel nie będzie workowany).

2.  Przewidywane ilości możliwe do zakupienia przez gospodarstwo domowe w ramach zakupu preferencyjnego to 1,5 tony do 31 grudnia 2022 r. i 1,5 tony od 1 stycznia 2023 r.

W ślad za stanowiskiem Ministerstwa Aktywów Państwowych objaśniamy, że:
– gdy w 2022 nastąpił już zakup mniej niż 1,5 tony węgla w preferencyjnej cenie (poniżej 2000 zł) to teraz można zakupić 1,5 t w 2022 i 1,5 t w 2023,
– gdy w 2022 r. zakupiono już więcej niż 1,5 ale mniej niż 3 tony węgla w preferencyjnej cenie (poniżej 2000 zł) to w 2022 roku nie przysługuje zakup preferencyjnych 1,5 tony, ale przysługuje on w 2023 roku,
– gdy w 2022 r. zakupiono więcej niż 3 tony węgla w preferencyjnej cenie (poniżej 2000 zł) to nie może skorzystać z zakupu preferencyjnego w 2022 i 2023 r.

3.  Gmina sprzedaje paliwo stałe – węgiel w ramach zakupu preferencyjnego po cenie nie wyższej niż 2000 zł brutto.

4.  Do ceny wskazanej w punkcie 3 nie jest wliczony koszt transportu paliwa stałego z miejsca składowania w gminie do gospodarstwa domowego – będzie to stanowiło dodatkowy koszt zakupu węgla przez  gospodarstwo domowe.

Składanie wniosków:

Mieszkańcy Gminy Reńska Wieś zainteresowani kupnem węgla, zobowiązani są do złożenia wniosku o zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych.

Wnioski na I transzę zakupu węgla można składać do 9 grudnia 2022r. 

Wnioski można złożyć:
– osobiście w punkcie obsługi mieszkańca w Urzędzie Gminy Reńska Wieś

– elektronicznie na skrzynkę ePUAP: /UG_Renska_Wies/SkrytkaESP/ opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub Profilem Zaufanym.

Wzór wniosku  dostępny jest w załączniku (pod tekstem) lub w wersji papierowej – w siedzibie Urzędu Gminy w Reńskiej Wsi.

W przypadku złożenia wniosku o zakup za pomocą środków komunikacji elektronicznej wniosek o zakup (wraz z klauzulą informacyjną RODO) opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym.

Weryfikacja wniosków i procedura postępowania:

Wnioski podlegają weryfikacji,  w szczególności w zakresie wypłacenia na rzecz gospodarstwa domowego, w skład którego wchodzi wnioskodawca, dodatku węglowego.

Po pozytywnej weryfikacji wniosku mieszkaniec zostanie poinformowany (mailowo lub telefonicznie) o terminie dokonania wpłaty i odbioru węgla.

Po uiszczeniu należnej opłaty mieszkaniec otrzyma potwierdzenie, na podstawie którego będzie uprawniony do odbioru węgla we wskazanym punkcie na terenie Gminy.

Uwaga!  

Urząd Gminy Reńska Wieś nie pokrywa kosztów, ani nie organizuje odbioru zamówionego węgla z punktu wskazanego na terenie gminy do gospodarstwa domowego.

W razie pytań prosimy o kontakt: tel. 77 405 32 16 lub e-mail: steuer@renskawies.pl

Gminy partnerskie

herb herb herb herb herb herb herb
Skip to content