Maksymalna cena energii dla odbiorców wrażliwych i niektórych firm – druk oświadczenia

W związku z przyjętą ustawą o środkach nadzwyczajnych, mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku, ustalona została maksymalna cena energii elektrycznej dla jednostek samorządu terytorialnego, odbiorców wrażliwych oraz mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw w wysokości 785 zł/MWh. Maksymalne stawki dotyczą zużycia energii od 1 grudnia 2022 do 31 grudnia 2023 r.

Warunkiem skorzystania z tej ceny jest złożenie specjalnego oświadczenia swojemu dostawcy energii.
Wzór oświadczenia dostępny jest TUTAJ.

Obowiązek składania tych oświadczeń dotyczy jednostek samorządu terytorialnego, wszystkich podmiotów tzw. wrażliwe (m.in. podmiot udzielające świadczeń opieki zdrowotnej, opieki społecznej, jednostki oświatowe, żłobki, kościoły, jednostki straży pożarnej, itd. zgodnie z wykazem zawartym w art. 2 pkt 2 lit. b–e tej ustawy), ale także wszystkich przedsiębiorców będących mikro, małym albo średnim przedsiębiorcą, w zakresie, w jakim zużywa energię elektryczną na potrzeby podstawowej działalności.

Oświadczenie, o którym wyżej mowa, składa się na piśmie w postaci papierowej lub elektronicznej w terminie do dnia 30 listopada 2022 r. Złożenie przez odbiorcę uprawnionego tego oświadczenia, po tym terminie będzie zobowiązywało dostawcę energii do stosowania ceny maksymalnej ze skutkiem od miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono oświadczenie.

Tekst ustawy o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku dostępny jest TUTAJ.

Gminy partnerskie

herb herb herb herb herb herb herb
Skip to content