Wymiana liczników wody

W ramach projektu „Poprawa zaopatrzenia w wodę mieszkańców Gminy Reńska Wieś” rozpoczęła się systematyczna wymiana wodomierzy w gminie na „radiowe”. Pozwoli to na lepsze zarządzanie dystrybucją wody, uszczelnienie systemu płatności oraz sprawniejszy pobór opłat. Liczniki wymieniają instalatorzy firmy POLINSTAL Sp. z o.o. z Krapkowic (wykonawcy inwestycji) wyposażenie w stosowne identyfikatory (wzór poniżej).
Apeluje się do mieszkańców gminy o udostępnienie wodomierzy do wymiany i współpracę z instalatorami. Państwa współpraca jest niezbędna do realizacji tego zadania.
W przypadku wątpliwości co do tożsamości instalatorów, można ją potwierdzić telefonicznie w firmie POLINSTAL (tel. 77 400 02 46), Urzędzie Gminy (77 405 32 18) lub u sołtysa.
W przypadku gdy instalator nie zastanie nikogo w domu/mieszkaniu zostawi kartkę z prośbą o kontakt w celu umówienia dogodnego terminu wymiany. Nie ignorujmy tej prośby i współpracujmy, by zadania zostało zrealizowane terminowo dla naszego wspólnego dobra.
Przypadki odmowy udostępnienia liczników do wymiany będą zgłaszane zarządcy sieci (ZUK Baborów), który podejmie właściwe kroki prawne i kontrolne.

Gminy partnerskie

herb herb herb herb herb herb herb
Skip to content