Krótko po sesji

W środę 28.09. odbyła się 49. sesja Rady Gminy Reńska Wieś.
Przed jej rozpoczęciem radni i goście uczcili chwilą ciszy pamięć zmarłego kolegi – śp. Bolesława Ardeli.

Po wysłuchaniu sprawozdań z działalności wójta gminy, przewodniczącego rady i komisji, przystąpiono do głosowania nad uchwałami dotyczącymi:

  • zmiany budżetu, w którym m.in.
    – wprowadzono środki na dodatek węglowy dla mieszkańców, co umożliwi teraz ich wypłatę
    – wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne – kanalizację sołectwa Poborszów
    – dodano środki dla szkół i przedszkoli na zwiększone koszty ogrzewania
  • zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej, w której dodano środki na realizację sieci wod-kan na ul.Miłej, Miodowej i Pogodnej w sołectwie Większyce i uwzględniono inwestycję kanalizacyjną w Poborszowie.
  • uchwalenia zmiany nr 4 do Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Reńska Wieś w zakresie ujawnienia złoża kopalin i wyznaczenia granic złoża Kobylice IV.
  • ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2023 rok.


Link do porządku obrad i wyników głosowań dostępny jest TUTAJ.

Gminy partnerskie

herb herb herb herb herb herb herb
Skip to content