Gminny program wymiany „kopciuchów” – kolejny dodatkowy nabór

Wraz z rozwiązaniem kolejnej umowy pojawiła się niewielka pula (4000 zł) dodatkowych środków w gminnym programie wymiany „kopciuchów”

Tym samym wznawia się nabór wniosków o dotację na wymianę pieców na paliwo stałe na ekologiczne źródło ciepła, takie jak:
1) kotły gazowe;
2) grzewcze urządzenia elektryczne;
3) pompy ciepła;
4) kotły na lekki olej opałowy;
5) kotły na biomasę.

Nabór będzie trwać maksymalnie do dnia 31.10.2022 r.

Dotacja wynosi maksymalnie 4000 zł dla kotłów gazowych, grzewczych urządzeń elektrycznych oraz pomp ciepła, oraz maksymalnie 3000 zł dla kotłów na lekki olej opałowy i na biomasę.

Zadanie wymiany źródła ciepła, które otrzyma dofinansowanie, musi zostać wykonane najpóźniej do 15.11.2022 r., ale rozpocząć nie może się wcześniej niż data podpisania umowy dotacyjnej.

Warunkiem niezbędnym do uzyskania dotacji na zmianę systemu ogrzewania na ekologiczne urządzenia grzewcze jest trwała likwidacja dotychczasowego systemu ogrzewania.

Wnioski będą rozpatrywane i dotacje przyznawane wg. kolejności wpływu wniosków.

Uchwała oraz wzory dokumentów dostępne są TUTAJ.

Dotacja w pięciu krokach

Krok 1. Złożenie wniosku o dotację (Załącznik nr 1 i ewentualnie nr 2 w przypadku współwłasności nieruchomości).

Krok 2. Podpisanie umowy (Załącznik nr 3).

Krok 3. Dokonanie wymiany.

Krok 4. Złożenie wniosku o wypłatę dotacji (Załączniki nr 4, 5 i 7).

Krok 5. Kontrola przeprowadzonej wymiany i wypłata dotacji (Załącznik nr 6).

Druki do pobrania TUTAJ.

!!! Gminną dotację można łączyć z dofinansowaniem z rządowego programu „Czyste Powietrze”, pod warunkiem nie przekroczenia łącznej sumy dotacji równej kosztom wymiany – o szczegóły można dopytać się w punkcie informacyjnym Programu „Czyste Powietrze” w Urzędzie Gminy.

Wnioski można składać osobiście w Urzędzie Gminy, lub drogą elektroniczną (wniosek podpisany profilem zaufanym lub podpisem kwalifikowanym) na skrzynkę ePUAP: /UG_Renska_Wies/SkrytkaESP/

Więcej informacji można uzyskać pod numerem kontaktowym: 77 405 32 27.

Gminy partnerskie

herb herb herb herb herb herb herb
Skip to content