Materiały na temat ochrony czasowej udzielanej w Polsce uchodźcom!

Materiały informacyjne (w języku angielskim i ukraińskim) z kodami QR, które wysiedleńcy z Ukrainy mogą skanować w celu pobrania przygotowanych dla nich materiałów na temat ochrony czasowej udzielanej w Polsce. Materiały zostały opracowane przez MSWiA w porozumieniu z innymi resortami oraz Agencję UE ds. Azylu (European Agency for Asylum).

Gminy partnerskie

herb herb herb herb herb herb herb
Skip to content