Świadczenia pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy

Można już składać wnioski o świadczenia pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium RP w związku z działaniami wojennymi.

Świadczenie w wysokości 40 zł za osobę za dzień pobytu wypłacane jest „z dołu”, to znaczy za dni które minęły od momentu przyjęcia gości z Ukrainy do maksymalnie momentu złożenia wniosku. Sugerujemy składanie wniosków za pełne okresy, np. za miesiąc pobytu gości z Ukrainy.

Do wniosku dołączamy „Kartę osoby przyjętej do zakwaterowania” – wypełnioną osobno dla każdej przyjętej osoby. W karcie zaznaczamy dni, w których dana osoba była u nas zakwaterowana.

Świadczenie będzie wypłacane za maksymalnie 120 dni zapewnienia zakwaterowani i wyżywienia, chyba że okres ten w przyszłości zostanie wydłużony.

Wniosek rozpatrywany jest do 30 dni od dnia złożenia wniosku, po zweryfikowaniu legalności pobytu, momentu przybycia, ewentualnie również warunków pobytu i wyżywienia.

Świadczenia przekazywane będą na konto osoby zapewniającej zakwaterowanie i wyżywienie, wskazane w złożonym wniosku.

Gminy partnerskie

herb herb herb herb herb herb herb
Skip to content