Mobilny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Reńskiej Wsi

MPSZOK będzie działał w sobotę 12.03.2022 na ul. Kolejowej w Reńskiej Wsi.
ODPADY ODBIERANE BĘDĄ Z PUNKTU czynnego od godz. 8.00 do 16. za okazaniem ostatniego dowodu wniesienia opłaty za gospodarowanie odpadami.

Odbierane będą: opony samochodowe o średnicy do 23 cali i opony jednośladów (max 4 szt. na mieszkańca/rok), sprzęt elektryczny i elektroniczny (AGD, RTV itp.), tworzywa sztuczne, metale, papier, szkło, bioodpady, leki, igły
i strzykawki, chemikalia, baterie i akumulatory, gabaryty, posegregowane odpady budowlane i rozbiórkowe
tj. gruz, beton, płyty karton-gips, ceramika sanitarna, kafelki (300kg na mieszkańca/rok), odpady niebezpieczne
i ich opakowania.
MPSZOK nie przyjmuje odpadów zmieszanych, papy, odpadów zawierających azbest, wełny mineralnej, styropianu budowlanego, części samochodowych.

Aktualności Kalendarz Komunikaty

Gminy partnerskie

herb herb herb herb herb herb herb
Skip to content