Zawiadomienie o X Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Reńska Wieś

X Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy odbędzie się w dniu 16 lipca (wtorek) 2019, o godz. 16:00 w Urzędzie Gminy Reńska Wieś

Porządek obrad

1. Otwarcie oraz stwierdzenie prawomocności obrad sesji Rady Gminy Reńska Wieś;

2. Głosowanie nad uchwałami w sprawie:

2.1 zmiany budżetu gminy Reńska Wieś na 2019 rok;

2.2 zmiany w wieloletniej prognozie finansowej;

2.3 wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej w obrębie Reńska Wieś na rzecz użytkownika wieczystego;

2.4 zasięgnięcia opinii Komendanta Wojewódzkiego Policji o kandydatach na ławników Sądu Rejonowego w Kędzierzynie – Koźlu na kadencję 2020-2023;

3. Zamknięcie obrad.

Porządek obrad oraz projekty uchwał dostępne są TUTAJ.

Gminy partnerskie

herb herb herb herb herb herb herb
Skip to content