Ruszają konsultacje w sprawie Gminnego Programu Rewitalizacji

Strategiczny dokument pozwoli zaplanować i poprowadzić proces rewitalizacji oraz wskaże, jakie działania należy podjąć, by w perspektywie najbliższych lat rozwiązać lub przynajmniej zmniejszyć natężenie niektórych zdiagnozowanych problemów, szczególnie społecznych.

Konsultacje mają na celu zebranie od wszystkich zainteresowanych opinii, propozycji oraz uwag do powyższego projektu dokumentu.

Konsultacje społeczne trwać będą 30 dni, w okresie od 20 czerwca 2022 r. do 20 lipca 2022 r.

Zapraszamy również wszystkich zainteresowanych na otwarte spotkanie informacyjne, które odbędzie się 14.07.2022 r. na godzinę 16:00 w Urzędzie Gminy w Reńskiej Wsi, ul. Pawłowicka 1, 47-208 Reńska Wieś.

Opinie, uwagi i propozycje do projektu dokumentu, zamieszczone na formularzu konsultacyjnym, można składać od 20 czerwca 2022 r. do 20 lipca 2022 r.:

  • drogą korespondencyjną na adres: Urząd Gminy w Reńskiej Wsi, ul. Pawłowicka 1, 47-208 Reńska Wieś,
  • w sekretariacie Urzędu Gminy w Reńskiej Wsi, ul. Pawłowicka 1, 47-208 Reńska Wieś, w godzinach pracy urzędu,
  • podczas spacerów studyjnych po obszarze rewitalizacji, które odbędą się:

– w Reńskiej Wsi o godzinie 14:00 na ul. Kolejowej 2 (dawny dworzec) w dniu 11.07.2022 r.

– w Długomiłowicach o godzinie 15:30 na ul. Dworcowej 32 (dawny dworzec) w dniu 11.07.2022 r.

– w Naczysławkach o godzinie 14:00 na ul. Lipowej 3 (koło parku) w dniu 12.07.2022 r.

– w Dębowej o godzinie 15:30 na ul. Główna (koło parku linowego) w dniu 12.07.2022 r.

  • podczas spotkania konsultacyjnego w dniu 14.07.2022 r. o godz. 16:oo w Urzędzie Gminy Reńska Wieś.

Projekt Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Reńska Wieś na lata 2022-2030 oraz formularz konsultacyjny dostępne są do wglądu w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.renskawies.pl i na stronie Internetowej Gminy Reńska Wieś www.renskawies.pl oraz w siedzibie Urzędu Gminy w Reńskiej Wsi, ul. Pawłowicka 1, 47-208 Reńska Wieś, w godzinach pracy urzędu.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konsultacjach!

from to
ical Google outlook Aktualności Kalendarz Komunikaty

Gminy partnerskie

herb herb herb herb herb herb herb
Skip to content