Wspólne Posiedzenie Komisji Stałych

 

Wspólne Posiedzenie Komisji Stałych
odbędzie się w dniu 24 lutego 2020,
godz. 15:00 w Urzędzie Gminy Reńska Wieś

 

Porządek obrad

1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie prawomocności;

2. Dostępność i jakość komunikacji publicznej

3. Omówienie projektów uchwał na XVI Sesję Rady Gminy;

4. Sprawy bieżące;

5. Zakończenie.

Kalendarz

Gminy partnerskie

herb herb herb herb herb herb herb
Skip to content