Konsultacje społeczne projektu Strategii IIT Subregionu Kędzierzyńsko-Strzeleckiego na lata 2021-2030

Stowarzyszenie Kędzierzyńsko-Strzeleckiego Subregionalnego Obszaru Funkcjonalnego wraz
z partnerskimi samorządami wchodzącymi w skład KSSOF tj. Gminą Kędzierzyn-Koźle, Gminą
Reńska Wieś, Gminą Cisek, Gminą Bierawa, Gminą Pawłowiczki, Gmina Polska Cerekiew,
Gminą Ujazd, Gminą Leśnica, Gminą Strzelce Opolskie, Gminą Zawadzkie, Gminą Jemielnica i
Gminą Kolonowskie oraz Powiatem Kędzierzyńsko-Kozielskim i Powiatem Strzeleckim
zapraszają do udziału w konsultacjach społecznych projektu Strategii Innych Instrumentów
Terytorialnych Subregionu Kędzierzyńsko-Strzeleckiego na lata 2021-2030 wraz z prognozą
oddziaływania na środowisko.

Link do ogłoszenia, strategii i innych powiązanych dokumentów można znaleźć TUTAJ.

Uwagi i opinie do projektu Strategii można składać do dnia 4.12.2023 r. w następujący sposób:
1) za pomocą środków komunikacji elektronicznej:
a) poprzez wypełnienie i wysłanie elektronicznego formularza konsultacji społecznych (SWIG
DP) dostępnego pod adresem: https://ankieta.deltapartner.org.pl/iit_kssof_konsultacje
b) poprzez wypełnienie i wysłanie skanu podpisanego formularza na adres:
biuro@subregionkk.pl
2) papierowo:
a) poprzez przesłanie pocztą lub złożenie osobiście w siedzibie Stowarzyszenia Subregionu
Kędzierzyńsko-Strzeleckiego, ul. Szkolna 17, 47-225 Kędzierzyn-Koźle,
3) Podczas spotkania konsultacyjnego z mieszkańcami, które odbędzie się 30.11.2023 r.
o godz. 15:30 w siedzibie Stowarzyszenia Subregion Kędzierzyńsko-Strzeleckiego, ul. Szkolna 17, 47-225 Kędzierzyn-Koźle.

from to
ical Google outlook Aktualności Kalendarz Komunikaty

Gminy partnerskie

herb herb herb herb herb herb herb
Skip to content