Raport o stanie gminy

Raport o stanie Gminy obejmuje podsumowanie działalności Wójta Gminy w roku 2022 zgodnie z uchwałą nr V/46/19 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 27 marca 2019r. w sprawie raportu o stanie gminy. 

Podczas Sesji w dniu 28 czerwca 2023r. odbędzie się debata nad przedstawionym raportem z udziałem radnych i mieszkańców gminy.

W debacie nad Raportem o stanie gminy mieszkańcy mogą zabierać głos po zgłoszeniu tego faktu Przewodniczącemu Rady Gminy Reńska Wieś.

Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie składa do Przewodniczącego Rady Gminy Reńska Wieś pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób (wzór zgłoszenia dostępny poniżej).

Maksymalna liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności zgłoszenia.

Zgłoszenia do Przewodniczącego Rady Gminy Reńska składać należy najpóźniej do dnia
27 czerwca 2022 r. do godz. 15:00.

Do pobrania:
Raport o stanie Gminy Reńska Wieś za 2022 rok  – pobierz
Zgłoszenie do debaty – pobierz
Informacja dla mieszkańców w sprawie raportu o stanie gminy – pobierz

Gminy partnerskie

herb herb herb herb herb herb herb
Skip to content