Gotowi do sezonu

Od 25 czerwca formalnie zostaną uruchomione dwa kąpieliska, „Stodoła” i „Centralne”, nad akwenem Dębowa. Kontrola Sanepidu, oraz badanie jakości wody dały wynik pozytywny (wynik dostępny TUTAJ).

Zostały również zamontowane przenośne toalety. Odświeżono również małą architekturę rekreacyjną, oraz uzupełniono plażę na kąpielisku „Centralne” 50 tonami piasku. WOPR ponadto zamontował monitoring na kąpielisku „Centralne”, zaś PZW w kluczowych miejscach wokół akwenu.

Gmina Reńska Wieś ponadto sfinansuje dodatkowe służby Policji, która wzmocni patrole nad akwenem, by poprawić stan bezpieczeństwa.

Kąpieliska czynne będą codziennie – od poniedziałku do piątku w godzinach 10:oo – 18:oo, w soboty, niedziele i święta w godzinach 10:oo – 19:oo.

Nad bezpieczeństwem wypoczywających czuwa WOPR Kędzierzyn-Koźle (biuro na stanicy WOPR Dębowa czynne codziennie w godz.11.00 – 16.00. Tel.503190772).

Apelujemy by bezwzględnie przestrzegać poleceń Ratowników, oraz regulaminy kąpielisk udostępnione na tablicach. Prosimy też o korzystanie z koszy na śmieci, a w przypadku ich zapełnienia, o zabranie odpadów ze sobą i niezostawianie ich wokół koszy czy na kąpielisku.

Prosimy też by osoby zmotoryzowane parkowały samochody w miejscach do tego przeznaczonych – na parkingach przy kąpielisku „Stodoła”, czy na terenach między barem Hula-Gula i Parkiem Linowym. Niedopuszczalne jest:

  • parkowanie samochodów wzdłuż drogi powiatowej – ul. Spacerowej, szczególnie po jej obu stronach, co uniemożliwia swobodny ruch pojazdów na tej drodze,
  • wjeżdżanie samochodami w głąb lasu przy kąpielisku „Centralnym”.

Niewłaściwe parkowanie, czy pozostawienie samochodu w miejscu do tego nie przeznaczonym, będzie skutkowało interwencją policji, gdyż zagraża to bezpieczeństwu ruchu drogowego i utrudnia ewentualną interwencję służb ratunkowych.

Kąpieliska funkcjonują dzięki porozumieniu Gminy Reńska Wieś z Gminą Kędzierzyn-Koźle, oraz dzięki środkom finansowym tych dwóch samorządów (ok. 50.000 zł Gmina Reńska Wieś i ok. 20.000 zł Miasto Kędzierzyn-Koźle). Uszanujmy to i postarajmy się, by wypoczynek był bezpieczny, a nasze otoczenie w czasie i po wypoczynku było czyste.

Informacje dotyczące kąpielisk śledzić można SERWISIE KĄPIELISKOWYM.

Sezon kąpielowy będzie trwać do 4 września.

Gminy partnerskie

herb herb herb herb herb herb herb
Skip to content