Rusza ważna inwestycja wodociągowa w gminie

19 maja wójt Tomasz H. Kandziora podpisał z prezesem firmy POLINSTAL Sp. z o.o. z Krapkowic panem Andrzejem Polończykiem umowę na realizację niezwykle ważnej inwestycji dotyczącej poprawy zaopatrzenia w wodę mieszkańców Gminy Reńska Wieś. Inwestycja opiewa na niebagatelną kwotę 6,9 mln zł i otrzymała promesę dofinansowania w wysokości 4,75 mln z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych „Polski Ład”. Pozostałe ponad 2 mln zł pochodzić będzie z budżetu gminy. W ramach zadania m.in.:

  • zostanie wykonana magistrala wodna z MWiK Kędzierzyn-Koźle która zwiększy znacząco ilość dostępnej wody;
  • przebudowana zostanie SUW Większycach, gdzie zamontowane zostaną większe zbiorniki;
  • przebudowane zostaną niektóre fragmenty sieci wodociągowej w Większycach, szczególnie na wyjściu w kierunku Komorno-Poborszów;
  • powstanie pompownia sieciowa na wyjściu w kierunku Pokrzywnica;
  • wprowadzony zostanie nowy system liczników.

    Nasze dwie wiekowe studnie w Większycach niestety tracą z roku na rok swoją wydajność, a zapotrzebowanie na wciąż rośnie. Gmina zleciła niezbędne analizy, a następnie w oparciu o nie wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego planowanej inwestycji. Teraz przyszedł czas na realizację, która będzie miała swój etap projektowy (rok 2022), a następnie wykonawczy (rok 2023). Firmie POLINSTAL życzymy bezproblemowej realizacji kontraktu, a mieszkańców będziemy informować na bieżąco o kolejnych działaniach.

Gminy partnerskie

herb herb herb herb herb herb herb
Skip to content