Obowiązek odśnieżania dachów – przypomnienie

Właścicielom, administratorom, czy zarządcom budynków, szczególnie o dachach płaskich, Rządowe Centrum Zarządzania Kryzysowego przypomina za naszym pośrednictwem o obowiązku ich odśnieżenia.
Obowiązek ten dotyczy również dachów obiektów i budowli tymczasowych (hale namiotowe, etc.).

Dbajmy wspólnie o nasze bezpieczeństwo.

(foto.: www.alpinista-clean.pl)

Gminy partnerskie

herb herb herb herb herb herb herb
Skip to content