Konsultacje wyboru wariantu przebiegu połączenia Dunaj-Odra-Łaba

Szanowni Mieszkańcy,

w związku z toczącymi się konsultacjami różnych wariantów przebiegu polskiego odcinka połączenia Dunaj-Odra-Łaba, z których to jeden z wariantów przebiega przez teren naszej gminy, chciałbym Państwu zaprezentować dokumenty będące podstawą konsultacji w celu ewentualnego zebrania Państwa uwag, przed oficjalną odpowiedzią z naszej strony.

Konsultowane warianty inwestycji mają na celu stworzenie szlaku żeglugowego od granicy z Republiką Czeską, który wpisywałby się w ogólną koncepcję połączenia żeglugowego trzech wielkich rzek – Dunaju, Odry i Łaby.

Wariant, który bezpośrednio dotyczy naszej gminy, to Wariant 3. z tzw. „Obwodnicą Zachodnią”, która najogólniej rzecz biorąc bierze swój początek na Odrze poniżej mostu Cisek-Bierawa (gdzie łączyłaby się z mającym powstać Kanałem Śląskim), przebiega przez teren sołectwa Długomiłowice, Dębowa (w tym na pewnym odcinku równolegle z akwenem Dębowa), Reńska Wieś, Większyce, Poborszów i łączy się ponownie z Odrą w okolicy śluzy Januszkowice. Wariant ten istotnie ingeruje w obszar naszej gminy, szlaki drogowe i infrastrukturę, ale może być też czynnikiem dającym nowe impulsy rozwojowe dla gminy (np. turystyka wodna).

Ewentualne Państwa uwagi, spostrzeżenia czy komentarze proszę przesyłać do 31 sierpnia drogą mailową: wojt@renskawies.pl. Mogą one pomóc w sformułowaniu stanowiska naszej gminy ww. temacie.

Z góry dziękuję za Państwa pomoc

Tomasz Kandziora – wójt gminy Reńska Wieś

Dokumenty:

Pismo przewodnie Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej

Prezentacja wariantów

Analiza wariantów w obszarze nadgranicznym

Formularz zgłaszania uwag (wypełnia gmina lub inne instytucje chcące zgłosić uwagi)

Mapki: 1, 2, 3, 4

Gminy partnerskie

herb herb herb herb herb herb herb
Skip to content