Pomoc gminy dla przedsiębiorców znajdujących się w trudnej sytuacji

Podczas środowej sesji Rady Gminy Reńska Wieś radni uchwalili dwie uchwały o pomocy przedsiębiorcom znajdującym się w trudnej sytuacji z powodu epidemii COBID-19.

Uchwała XVIII/145/2020 umarza przedsiębiorcom będącymi osobami fizycznymi (również działającymi w formie spółki cywilnej) II ratę podatku za 2020 r. (płatna do 15.05) od nieruchomości (związanych z prowadzoną działalnością) w przypadku:

  • niemożności prowadzenie działalności w związku z zakazami rządowymi (np. hotele, restauracje, zakłady fryzjerskie, etc.)
  • spadku przychodów o co najmniej 50% w porównaniu kwietnia do lutego br.

    Treść uchwały i wzór formularza informacji można znaleźć TUTAJ.

Uchwała XVIII/146/2020 przedłuża przedsiębiorcom będącymi osobami fizycznymi (również działającymi w formie spółki cywilnej) termin płatności II raty podatku za 2020 r. (płatna do 15.05) od nieruchomości (związanych z prowadzoną działalnością) do 30.09.2020 w przypadku spadku przychodów o co najmniej 20% w porównaniu kwietnia do lutego br.

Treść uchwały i wzór formularza informacji można znaleźć TUTAJ.

Pozostali przedsiębiorcy będący osobami prawnymi (np. Sp. z o.o., Spółki Akcyjne), w przypadku znalezienia się w trudnej sytuacji spowodowanej epidemią COVID-19, mogą zwrócić się o umorzenie, rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności podatków na zasadach ogólnych, wynikających z Ordynacji Podatkowej. Informacje i druki znaleźć można TUTAJ.

Ponadto Wójt Gminy zarządzeniem 50/2020 z dn. 30.04.2020 r. daje możliwość 95% obniżki czynszu, za miesiąc maj i czerwiec, przedsiębiorcom wynajmującym gminne lokale użytkowe, jeśli ich przychód spadł o co najmniej 20% w porównaniu kwietnia do lutego br.

Gminy partnerskie

herb herb herb herb herb herb herb
Skip to content