Wymiana źródeł ciepła na ekologiczne – nabór wniosków

Od dnia 20.04.2020 do dnia 31.10.2020 (lub do wyczerpania puli 150.000 zł w roku budżetowym 2020) trwa nabór wniosków o dotację na wymianę pieców na paliwo stałe na ekologiczne źródło ciepła, takie jak:
1) kotły gazowe;
2) grzewcze urządzenia elektryczne;
3) pompy ciepła;
4) kotły na lekki olej opałowy;
5) kotły na biomasę.

Dotacja wynosi 4000 zł dla kotłów gazowych, grzewczych urządzeń elektrycznych oraz pomp ciepła, oraz 3000 zł dla kotłów na lekki olej opałowy i na biomasę.

Zadanie wymiany źródła ciepła, które otrzyma dofinansowanie, musi zostać dokonane najpóźniej do 15.11.2020 r.

Warunkiem niezbędnym do uzyskania dotacji na zmianę systemu ogrzewania na ekologiczne urządzenia grzewcze jest trwała likwidacja dotychczasowego systemu ogrzewania.

Wnioski będą rozpatrywane i dotacje przyznawane w trybie ciągłym, tzn. do wyczerpania puli środków (150.000 zł w roku 2020).

Zarządzenie wójta, uchwałę oraz wzory dokumentów można znaleźć TUTAJ.

Dotacja w pięciu krokach

Krok 1. Złożenie wniosku o dotację (Załącznik nr 1 i ewentualnie nr 2 w przypadku współwłasności nieruchomości)

Krok 2. Podpisanie umowy (Załącznik nr 3)

Krok 3. Dokonanie wymiany

Krok 4. Złożenie wniosku o wypłatę dotacji (Załączniki nr 4, 5 i 7)

Krok 5. Kontrola przeprowadzonej wymiany i wypłata dotacji (Załącznik nr 6)

Wnioski można składać osobiście w Urzędzie Gminy (skrzynka podawcza przed wejściem) lub drogą elektroniczną (wniosek podpisany profilem zaufanym lub podpisem kwalifikowanym) na skrzynkę ePUAP: /UG_Renska_Wies/SkrytkaESP/

Wszelkich informacji udzielamy drogą e-mailową: ug@renskawies.pl
lub telefonicznie 77 405 32 27.

Gminy partnerskie

herb herb herb herb herb herb herb
Skip to content