Ruszają zebrania wiejskie

W tym najbliższych dniach zebrania wiejskie odbędą się w:
– Poborszowie (sala OSP) 3 stycznia o 16:oo
– Większycach (sala DFK) 3 stycznia o 18:3o (zebranie sołectw Radziejów i Większyce)
– Naczysławkach (świetlica) 4 stycznia o 17:oo
– Gierałtowicach (sala OSP) 5 stycznia o 16:3o
– Pociękarbiu (świetlica) 7 stycznia o 17:oo
Podczas zebrań będzie można zapoznać się z krótkim sprawozdaniem z działalności wójta, ze sprawozdaniem z działalności sołtysa i rady sołeckiej, oraz z danymi statystycznymi dotyczącymi gminy i sołectwa. Ponadto będzie można zapoznać się z Marszałkowską Inicjatywą Sołecką i ewentualnie wskazać zadanie do dofinansowania w jego ramach.

W Naczysławkach odbędą się również przedterminowe wybory sołtysa.

Zapraszamy mieszkańców ww. sołectw na zebrania.

Gminy partnerskie

herb herb herb herb herb herb herb
Skip to content