Wymiana „kopciuchów” – Uwaga! Zmiana wzorów dokumentów

Od dnia 1.02.2024 r. do dnia 31.10.2024 r. (lub do wyczerpania puli 130 000 zł w roku budżetowym 2024) trwa nabór wniosków o dotację gminną na wymianę pieców na paliwo stałe na ekologiczne źródło ciepła, takie jak:
1) kotły gazowe;
2) grzewcze urządzenia elektryczne;
3) pompy ciepła;
4) kotły na lekki olej opałowy;
5) kotły na biomasę.

Dotacja wynosi 4000 zł dla kotłów gazowych, grzewczych urządzeń elektrycznych oraz pomp ciepła, oraz 3000 zł dla kotłów na lekki olej opałowy i na biomasę.

Zadanie wymiany źródła ciepła, które otrzyma dofinansowanie, musi zostać wykonane najpóźniej do 15.11.2024 r., ale rozpocząć nie może się wcześniej niż data podpisania umowy dotacyjnej.

Warunkiem niezbędnym do uzyskania dotacji na zmianę systemu ogrzewania na ekologiczne urządzenia grzewcze jest trwała likwidacja dotychczasowego systemu ogrzewania.

Wnioski będą rozpatrywane i dotacje przyznawane w trybie ciągłym, tzn. do wyczerpania puli środków (130 000 zł w roku 2024 r.) lub do zakończenia naboru – czyli 31.10.2024 r.

UWAGA! Nastąpiła zmiana wzorów dokumentów aplikacyjnych, oraz zasad udzielania pomocy de minimis.

Dotacja w pięciu krokach

Krok 1. Złożenie wniosku o dotację (Załącznik nr 1 i ewentualnie nr 2 w przypadku współwłasności nieruchomości).

Krok 2. Podpisanie umowy (Załącznik nr 3).

Krok 3. Dokonanie wymiany.

Krok 4. Złożenie wniosku o wypłatę dotacji (Załączniki nr 4, 5 i 7).

Krok 5. Kontrola przeprowadzonej wymiany i wypłata dotacji (Załącznik nr 6).

!!! Gminną dotację można łączyć z dofinansowaniem z rządowego programu „Czyste Powietrze”, pod warunkiem nie przekroczenia łącznej sumy dotacji równej kosztom wymiany – o szczegóły można dopytać się w punkcie informacyjnym Programu „Czyste Powietrze” w Urzędzie Gminy.

Wnioski można składać osobiście w Urzędzie Gminy, do skrzynki podawczej przed wejściem, lub drogą elektroniczną (wniosek podpisany profilem zaufanym lub podpisem kwalifikowanym) na skrzynkę ePUAP: /UG_Renska_Wies/SkrytkaESP/

Więcej informacji można uzyskać pod numerem kontaktowym: 77 405 32 27.

Gminy partnerskie

herb herb herb herb herb herb herb
Skip to content