Rusza inwentaryzacja budynków

Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego informuje o możliwości wykonania inwentaryzacji budynku (mieszkalnego, handlowo-usługowego). Polega ona na zebraniu danych dotyczących parametrów technicznych budynku, oraz źródeł ogrzewania. Inwentaryzacja budynku polega na wypełnieniu formularza inwentaryzacyjnego w systemie CEEB. Można ją:

  • wykonać samodzielnie wypełniając formularz inwentaryzacyjny
  • zamówić w swojej gminie poprzez Centralną Ewidencję Emisyjności Budynków, wramach funkcjonalności „Zamów inwentaryzację budynku”,
  • wykonać ją dodatkowo w trakcie przeglądu przewodów kominowych.

Inwentaryzacja parametrów technicznych budynku jest całkowicie dobrowolna, oznacza to, że decyzja o jej realizacji należy do właściciela bądź zarządcy.

W efekcie przeprowadzenia inwentaryzacji budynku można uzyskać tzw. uproszczoną analizę efektywności energetycznej budynku. Dla właściciela bądź zarządcy danego budynku oznacza to pozyskanie informacji o stanie technicznym budynku, które pomogą go lepiej ogrzać. To także informacja jak zmniejszyć koszty ogrzewania i przeprowadzić skuteczny remont termomodernizacyjny.

Po przeprowadzonej inwentaryzacji, Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków automatycznie generuje uproszczoną analizę efektywności energetycznej budynku. Analiza pozwala ocenić stan techniczny budynku pod względem utraty ciepła i emisji CO2.
Uproszczona analiza efektywności energetycznej budynku podaje:
– wymagany i uzyskany współczynnik przenikania ciepła
– wskaźnik rocznego zapotrzebowania na energię użytkową, końcową i pierwotną
– zalecany wskaźnik rocznego zapotrzebowania na energię
– wielkość emisji CO2 budynku
Istnieje możliwość samodzielnego przeprowadzenia inwentaryzacji parametrów technicznych budynku przez właściciela/zarządcę budynku. Rozwiązanie takie odciąża administrację, a jednocześnie pozwoli obywatelowi na szybsze pobranie uproszczonej analizy energetycznej.

Gminy partnerskie

herb herb herb herb herb herb herb
Skip to content