Wnioski o zakup węgla w preferencyjnej cenie

Mieszkańcy Gminy Reńska Wieś od dziś tj. 2 stycznia 2023 r. mogą składać wniosek o zakup preferencyjny paliwa stałego (węgla) dla gospodarstwa domowego. Wnioski można składać zarówno na drugą część (1,5 t) przysługującej maksymalnej puli 3 ton, ale też na całą pulę (jeśli w 2022 r. wniosku się nie złożyło).
Wnioski będą podlegały weryfikacji – węgiel w preferencyjnej cenie będą mogły kupić od samorządu osoby uprawnione do dodatku węglowego.

Węgiel posiada odpowiednie certyfikaty świadczące o jakości i pochodzi z polskich kopalń.
Gmina Reńska Wieś nie ponosi odpowiedzialności za jakość sprzedawanego paliwa stałego.

Warunki zakupu preferencyjnego przedstawiają się następująco:

1.  Proponowane asortymenty to Groszek II (ziarno 5-25 mm, czyli jak w Ekogroszku), Orzech oraz Kostka.

2.  Przewidywane ilości możliwe do zakupienia przez gospodarstwo domowe w ramach zakupu preferencyjnego to 1,5 tony od 1 stycznia 2023 r.

W ślad za stanowiskiem Ministerstwa Aktywów Państwowych objaśniamy, że:
– gdy w 2022 nastąpił już zakup mniej niż 1,5 tony węgla w preferencyjnej cenie (poniżej 2000 zł) to w 2023 r. można zakupić 1,5 t + ewentualnie niewykorzystany limit z 2022 r. (1,5 t),
– gdy w 2022 r. zakupiono już więcej niż 1,5 ale mniej niż 3 tony węgla w preferencyjnej cenie (poniżej 2000 zł) to w 2023 roku przysługuje tylko zakup preferencyjnych 1,5 tony,
– gdy w 2022 r. zakupiono więcej niż 3 tony węgla w preferencyjnej cenie (poniżej 2000 zł) to nie może skorzystać z zakupu preferencyjnego ani w 2022r., ani w 2023 r.

3.  Gmina sprzedaje paliwo stałe – węgiel w ramach zakupu preferencyjnego po cenie 1830 zł.

4.  Do ceny wskazanej w punkcie 3 nie jest wliczony koszt transportu paliwa stałego z miejsca składowania w gminie do gospodarstwa domowego – będzie to stanowiło dodatkowy koszt zakupu węgla przez  gospodarstwo domowe, czy koszt workowania.

Składanie wniosków:

Mieszkańcy Gminy Reńska Wieś zainteresowani kupnem węgla, zobowiązani są do złożenia wniosku o zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych.

Wnioski można składać do 27 stycznia 2023 r. 

Wnioski można złożyć:
– osobiście w Urzędzie Gminy Reńska Wieś,

– elektronicznie na skrzynkę ePUAP: /UG_Renska_Wies/SkrytkaESP/ opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub Profilem Zaufanym.

Wzór wniosku  dostępny jest w załączniku (pod tekstem) lub w wersji papierowej – w siedzibie Urzędu Gminy w Reńskiej Wsi.

W przypadku złożenia wniosku o zakup za pomocą środków komunikacji elektronicznej wniosek o zakup (wraz z klauzulą informacyjną RODO) opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym.

Weryfikacja wniosków i procedura postępowania:

Wnioski podlegają weryfikacji,  w szczególności w zakresie wypłacenia na rzecz gospodarstwa domowego, w skład którego wchodzi wnioskodawca, dodatku węglowego.

Po pozytywnej weryfikacji wniosku mieszkaniec zostanie poinformowany (mailowo lub telefonicznie) o terminie dokonania wpłaty i odbioru węgla.

Po uiszczeniu należnej opłaty mieszkaniec otrzyma fakturę, na podstawie której będzie uprawniony do odbioru węgla we wskazanym punkcie na terenie Gminy.

Uwaga!  

Urząd Gminy Reńska Wieś nie pokrywa kosztów, ani nie organizuje odbioru zamówionego węgla z punktu wskazanego na terenie gminy do gospodarstwa domowego.

W razie pytań prosimy o kontakt: tel. 77 405 32 16 lub e-mail: steuer@renskawies.pl

from to
Aktualności Kalendarz Komunikaty

Gminy partnerskie

herb herb herb herb herb herb herb
Skip to content