Władze Gminy Reńska Wieś

Wójt Gminy Reńska Wieś- Marian Wojciechowski

Urodzony 1 marca 1953 roku.

Posiada wykształcenie wyższe pedagogiczne-magister mechaniki.

Podyplomowe studia z zakresu Samorządu Terytorialnego i Rozwoju Lokalnego oraz z wyceny wartości materialnych i niematerialnych.

Do roku 1992- nauczyciel w ZSR w Komornie.

W latach 1999-2002- przewodniczący Rady Powiatu Kędzierzyńsko- Kozielskiego.

 

RADA GMINY REŃSKA WIEŚ:

1.   Krystian Flegel– Przewodniczący Rady Gminy

2.   Krystian Pogodzik- Wiceprzewodniczący Rady Gminy

3.   Joachim Majnusz - Wiceprzewodniczący Rady Gminy

4.   Bolesław Ardeli

5.   Bartecko Ewelina

6. Marek Damboń

7.   Jan Domin

8.   Urszula  Friedla

9.   Jan Greinert

10.   Patrycja Kubica

11.  Ilona Mainka

12.  Violetta Nabrdalik

13.  Krzysztof Olszowka

14.  Jan Tomanek

15. Beata Wiśniewska