Partnerstwa zagraniczne

Gmina Reńska Wieś od kilku lat współpracuje z jednostkami samorządowymi z zagranicy. Oficjalne umowy o współpracę podpisano z 5 partnerami:

  • Horka z Niemiec, umowę podpisano w 2000 r.
  • Andelska Hora z Czech, umowę podpisano w 2001 r.
  • Szendehely z Węgier, umowę podpisano w 2006 r.
  • Tarnovci z Ukrainy, umowę podpisano w 2008 r.
  • Neuenstein z Niemiec, umowę podpisano w 2013 r.

 

Ochotnicza Straż Pożarna Mechnica- Kamionka w 2002 roku nawiązała oficjalną współpracę z jednostką straży pożarnej z Horki, a w 2007 roku podpisała kolejne porozumienie z jednostką z Andelskiej Hory. Druhowie Ochotniczej Straży Pożarnej w Poborszowie w 2007 roku podpisali partnerstwo ze strażą pożarną z węgierskiego Nogradu.

Jednostki oświatowe zapoczątkowały współpracę międzynarodową w 2006 roku, kiedy to Zespół Szkolno Przedszkolny w Pokrzywnicy podpisał umowę o współpracy ze Szkołą Podstawową w Szendehely. Publiczna Szkoła Podstawowa w Długomiłowicach i Publiczne Gimnazjum Nr 2 w Długomiłowicach podpisały umowy w 2008 roku ze Szkołą Podstawową w Andelskiej Horze.

Towarzystwo Społeczno- Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim Zarząd Gminy Reńska Wieś rozpoczęło oficjalną współpracę pomiędzy organizacją mniejszości niemieckiej z Szendehely w 2007 roku.

W ramach partnerstw odbywają się wymiany mieszkańców, przede wsztstkim młodzieży. Reprezentacje zaprzyjaźnionych gmin regularnie uczestniczą w gminnych dożynkach i Święcie Herbowym.


 

 ANDĚLSKÁ HORA Założona jako miasto górnicze około 1540 roku. Na terenie miejscowości zachowały się ciekawe zabytki architektoniczne - kościół parafialny p.w. Narodzenia N. M. P. z posągiem św. Jana Nepomucena i kamiennym krzyżem (empire) z 1815 roku, dawny kościół pielgrzymkowy p.w. św. Anny z 1696 roku i późnobarokowe domy na rynku.

www.andelskahora.info

 Horka: www.horka.de

 

Szendehely: http://szendehely.hu/

Gmina Szendehely położona jest na pólnocy Węgier w Komitacie Nograd (I stopień podziału administracyjnego, odpowiednik województwa).

Tarnovci

Neuenstein: http://www.neuenstein.de/