Gminna Biblioteka Publiczna w Reńskiej Wsi

Siedziba Gminnej Biblioteki Publicznej w Reńskiej Wsi znajduje się w Reńskiej Wsi, ul. Raciborska 2747-208 Reńska Wieś.

Kontakt: tel.: 077/ 482 99 52, e-mail:gbprw@o2.pl

Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Reńskiej Wsi- Barbara Franica

GBP posiada filię w Długomiłowicach.

 

W bibliotekach znajdują się stanowiska komputerowe, z których korzystanie jest bezpłatne w godzinach pracy bibliotek. W bibliotece w Długomiłowicach z sali komputerowej korzystać można również popołudniami w poniedziałek w godz. 19.00- 20.30, środę, piątek w godz. 16.00- 18.00.