Piłka nożna

W Gminie Reńska Wieś działa najwięcej LZS/ LKS w powiecie Kędzierzyńsko – Kozielskim.

      Wykaz LZS / LKS:

 1. LKS Poborszów                            

 2. LKS „ŚLĄSK”  REŃSKA WIEŚ

 3. LKS „PO-RA-WIE” WIĘKSZYCE  

 4. LZS „INTER” MECHNICA 

 5. LZS „DFK” ŁĘŻCE 

 6. LZS GIERAŁTOWICE 

 7. LZS POKRZYWNICA

 8. LZS „ NZPRZÓD” DŁUGOMIŁOWICE

 9. LKS „ TECHNIK” KOMORNO        - lekkoatletyka

 

Łącznie jest 19 drużyn piłki nożnej. Wszystkie LZS-y i LKS-y posiadają szatnie, kosiarki traktorowe do trawy. Drużyny grają systemem jesień– wiosna.

  

W ramach programu "Orlik 2012" Gmina Reńska Wieś w 2010 roku wybudowała kompleks boisk na stadionie sportowym w Reńskiej Wsi. Łączny koszt wyniósł ok 1 mln złotych, przy czym samorząd gminy pokrywał koszty ok 340 tyś złotych. W skład kompleksu sportowego wchodzą: boisko piłkarskie o wymiarach 30x 62m, ogrodzone do wysokości 4m wraz piłkochwytami o wysokości 5m, oświetlenie – 6 słupów, oraz boisko wielofunkcyjne przeznaczone do piłki ręcznej, siatkowej, koszykowej i tenisa o wymiarach 30x 44m, ogrodzone do wysokości 4m. Oba boiska wyposażone są w sprzęt sportowy. Nawierzchnia boiska sztuczna. Na terenie kompleksu znajduje się budynek sanitarno – szatniowy.

Problematyka wpływu sportu na wychowanie młodzieży stanowi bardzo często temat do dyskusji w różnych środowiskach. Ktoś kiedyś powiedział „Takie będzie Rzeczypospolitej wychowanie jakiej jej howanie”. Wychowanie jest procesem ciągłym i złożonym. Wychowanie należy rozumieć jako proces świadomego i celowego oddziaływania. Wychować możemy wielotorowo np: przez naukę, pracę sztukę, wypoczynek, życie zbiorowe jak również przez sport. Często na ustach wielu ludzi pojawia się słowo „Fair play”. Odnoszone jest w ostatnich czasach nie tylko do postaw  sportowców, ale również do lekarzy sportowych, działaczy, sędziów i innych ludzi, którzy tworzą środowisko sportowe. Założyciel i propagator ideii  „Fair play”

Pierre de Couberten, widział jak do sportu wkrada się wiele zagrożeń i dlatego postanowił ufundować doroczną nagrodę „Fair play”.

Całe środowisko sportowe musi być wyczulone na zagrożenia i przejawy brutalności w sporcie. nie ulega wątpliwości, że znajomość i praktyczne stosowanie szlachetnych zasad pomoże nam wytyczyć właściwą drogę. Źle jest gdy nie ma naszej refleksji w tej sprawie, bo przecież na „ślepo” ulegamy różnym wpływom i podszeptom.

Same zasady jako antidotum na wszystkie niedomagania sportu zwłaszcza ostatnio w piłce nożnej, to jeszcze nie wszystko, ostatnie wydarzenia korupcyjne w polskiej piłce nożnej są przygnębiające dla wielu sympatyków tej dyscypliny. Ocenę stanu rzeczy pozostawiamy czytelnikowi, sądzimy, że znajdą się rzesze ludzi, którzy swą postawą, zachowaniem dadzą wraz szerokiej dezaprobaty dla ludzi, którzy kiedykolwiek sprzeniewierzyli się szlachetnym ideom sportu. Być może warto przedstawić kilka zasad, mając nadzieję, że zostaną one zrozumiane zastosowane zwłaszcza w wychowaniu młodzieży.

    ZASADY  „FAIR PLAY”                             

  

SPORTOWIEC:

-          Najważniejszym honorem sportowca jest godne reprezentowanie klubu, sołectwa, regionu

-          Przywiązanie do barw klubowych i poszanowanie tradycji swojego środowiska

-          Dbałość o własne zdrowie i higieniczny tryb życia

-          Sportowiec szanuje swojego trenera, działacza

TRENER:

 -          Nie toleruje postawy szowinistycznej

-          Szacunek wobec sportowca

-          od trenera oczekuje się postawy patriotycznej

-          troska o etos sportu

-          dbałość o moralna stronę własnego postępowania

DZIAŁACZ:

-          Praca dla dobra sportu i sportowca

-          odpowiedzialność wychowawcza

-          szanowanie środowiska sportowego

-          kształtowanie pozytywnego wizerunku

-          poszanowanie barw klubowych

-          integrowanie w działalność wychowawczą rodziców, nauczycieli itp.

-          funkcjonować jako wzór osobowy naśladowany zwłaszcza przez młodzież

SĘDZIA SPORTOWY:

-          stać na straży przepisów gry, być sumiennym i sprawiedliwym

-          kształtować i propagować szlachetna walkę sportową

-          wychowywać i dawać dobry przykład do naśladowania

-          nie ulegać pokusom.

Tekst: Jan Domek