Dziedzictwo kulturowe

Obiektami zabytkowymi w gminie Reńska Wieś mającymi szczególne znaczenie dla dziedzictwa kulturowego na administrowanym terenie są obiekty wpisane do rejestru zabytków, czyli:

  • Park z drugiej połowy XVIII – XIX w. położony w Długomiłowicach (nr rej. 178/88 z 20.07.1988r.)
  •  Wyposażenie kościoła parafialnego p.w. św. Marii Magdaleny w Długomiłowicach (nr rej. Ks.B.t.III-631/1-8/75 z 13.05.1975r.)
  • Założenie  pałacowo– parkowe w Komornie (nr rej. 20/2002) oraz dwór z  XVIII/XIX w. (nr rej. 1049/65 z 02.06.1965r. oraz 1616/66 z 20.09.1966r.)
  •  Kościół parafialny w Łężcach p.w. Nawiedzenia NMP (1852, 1947) (nr rej. 1201/66 z 14.03.1966 r.)
  •  Kościół parafialny p.w. św. Jakuba w Mechnicy (1794 r.) (nr rej. 1202/66 z  14.03.1966 r.)
  • W Większycach Zespół pałacowy z drugiej połowy XIX w. -pałac – (nr rej. 2116/81 z 11.11.1985r.) -oficyna – (nr rej. 2117/81 z 11.11.1985r.), -park – (nr rej. 206/89 z 29.03.1989r.)
  •  Rzeźba św. Jana Nepomucena stojąca przy brzegu akwenu Dębowa (nr rej. Ks.B.t.VI-925/94 z 14.03.1994 r.)
  •  Rzeźba  św. Jana Nepomucena przy elewacji kościoła parafialnego p.w. św. Sebastiana w Pokrzywnicy (nr rej. Ks.B.t.VI-911/93 z 19.07.1993 r.)