Konsultacje w sprawie Projektu Rocznego Programu Współpracy gminy z OPP

28.12.18 - 13:22

 

 

PROTOKÓŁ

z przeprowadzonych konsultacji projektu

"Rocznego Programu współpracy Gminy Reńska Wieś

z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami

prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019".

(pobierz)

 

 

Zarządzenie 125/18 Wójta Gminy Reńska Wieś z dnia 28 grudnia 2018r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu

Rocznego Programu współpracy Gminy Reńska Wieś z organizacjami pozarządowymi

i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019

(pobierz)